Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Σκοπός – Αρμοδιότητες