Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Ισολογισμός 2019