Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Τελευταία Νέα

Νέα

Δημοσίευση Ισολογισμού 2017 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Στις 31/7/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμό – Απολογισμό – Αποτελέσματα Χρήσης του έτους 2017 του Ταμείου.

(επισυνάπτονται εδώ: PTA NOTIOU AIGAIOU-ISOLOGISMOS 2017)