Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Μελών Δ.Σ – 15-12-2020