Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Απόφαση Συγκρότησης ΔΣ ΠΤΑ Ν. Αιγαίου-20-9-2019-ΦΕΚ 808/3-10-2019