Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΑ

Δημοσίευση Ισολογισμού 2018 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Στις 19/11/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμό – Απολογισμό – Αποτελέσματα Χρήσης του έτους 2018 του Ταμείου (Απόφαση με αρ. 1 της 4ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. έτους 2019)

Περισσότερα »

Δημοσίευση Ισολογισμού 2017 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Στις 31/7/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμό – Απολογισμό – Αποτελέσματα Χρήσης του έτους 2017 του Ταμείου. (επισυνάπτονται εδώ: PTA NOTIOU AIGAIOU-ISOLOGISMOS 2017)

Περισσότερα »

Δημοσίευση Iσολογισμού 2016 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Την 7η/6/2017 εγκρίθηκε ο Ισολογισμός χρήσης 2016 με την υπ’αριθμ. 1/3/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου. Ισολογισμός χρήσης 2016

Περισσότερα »