Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Ιούλιος 2017

Η γαστρονομία του Νοτίου Αιγαίου στην κορυφή της Ευρώπης. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019».

Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με την κατάκτηση του τίτλου “Γαστρονομική Περιφέρεια Ευρώπης” για το 2019, μια σπουδαία διάκριση όχι μόνο για το Νότιο Αιγαίο, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Η εξαιρετική αυτή διάκριση, έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  σε συνεργασία[…]

Περισσότερα »

Δημοσίευση Iσολογισμού 2016 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Την 7η/6/2017 εγκρίθηκε ο Ισολογισμός χρήσης 2016 με την υπ’αριθμ. 1/3/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου. Ισολογισμός χρήσης 2016

Περισσότερα »