Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Απρίλιος 2016

Ιστορική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου: Ακίνητη Περιουσία

Εξουσιοδοτείται ο Περιφερειάρχης να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί, για την αποκατάσταση της νομικής και ιστορικής αλήθειας. Γ. Χατζημάρκος: “Σήμερα εκπληρώνουμε το ιερό χρέος μας προς την ιδιαίτερη πατρίδα μας” Ιστορική στιγμή για τα πολιτικά και αυτοδιοικητικά πράγματα της Δωδεκανήσου αποτελεί η απόφαση που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου,[…]

Περισσότερα »