Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Τελευταία Νέα

Νέα

Το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021

Το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021 και το σύνολο των πόρων του ανέρχεται σε 26,2 δις ευρώ.

Περιλαμβάνει 22 Προγράμματα: 9 Τομεακά και 13 Περιφερειακά.

Για κάθε Περιφέρεια της χώρας προβλέπεται και ένα Πρόγραμμα, ενώ τα Τομεακά Προγράμματα είναι τα εξής:

Τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 καλούνται να υπηρετήσουν τους πέντε Στόχους Πολιτικής, της νέας πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020:

Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Βρείτε το πλήρες κείμενο του νέου ΕΣΠΑ και περισσότερες πληροφορίες στη σχετική δημοσίευση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *