Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Τελευταία Νέα

Νέα

Περιφερειακό Πρόγραμμα ‘Νότιο Αιγαίο’ 2021-2027: πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Περισσότερα από 4.250 παιδιά αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, για την τρέχουσα σχολική περίοδο, μέσα από το Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027.

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 9,2 εκ. ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική δημοσίευση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.