Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Οικονομικά Στοιχεία

  • Στις 19/11/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2018 του Ταμείου: Ισολογισμός 2018
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2017 του Ταμείου: Ισολογισμός 2017
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2016 του Ταμείου: Ισολογισμός 2016
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2015 του Ταμείου: Ισολογισμός 2015
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2014 του Ταμείου: Ισολογισμός 2014