Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για πενταετή θητεία και αποτελείται από:

α) τον Περιφερειάρχη ως Πρόεδρο,
β) ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας,
γ) ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας,
δ) έναν εκπρόσωπο του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού που υποδεικνύεται από αυτόν,
ε) δύο εκπροσώπους προερχόμενους από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα οικεία Επιμελητήρια,
στ) έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από τις εργατικές ενώσεις,
ζ) δύο προϊσταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας οριζόμενους από τον Περιφερειάρχη, κατά προτίμηση από την οικεία Διεύθυνση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων του Ταμείου και το διοικεί. Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Ταμείου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου.

To Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου συγκροτήθηκε με την υπ’αρ.104360/9423/30-9-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεωργίου Χατζημάρκου (ΦΕΚ αρ. 619/8-10-2014 – Τεύχος Οργάνων Διοίκησης Φορέων Δημοσίου & Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα) και αποτελείται από τα εξής μέλη:

• κ. Γεώργιο Χατζημάρκο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρο
• κ. Γεώργιο Λεονταρίτη, Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Αντιπρόεδρο
• κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη, Αντιπερειφερειάρχη, Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, ως μέλος
• κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη, Περιφερειακό Σύμβουλο, εκπρόσωπο του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού, ως μέλος
• κ. Αντώνιο Καμπουράκη, Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, εκπρόσωπο των εργοδοτικών οργανώσεων, ως μέλος
• κ. Ιωάννη Ρούσσο, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, εκπρόσωπο των Επιμελητηρίων, ως μέλος
• κ. Μάρκο Βουτσίνο, εκπρόσωπο των εργατικών οργανώσεων (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων), ως μέλος
• κ. Ελευθέριο Καστρίσιο, Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος
• κα. Ευμορφία Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος