Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Απρίλιος 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στη Χρηματοδότηση Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για τη Διερεύνηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων με σκοπό την Υποστήριξη Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Έργων Φιλικών προς το Περιβάλλον στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τη Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου / Φακέλου Αίτησης» Κατεβάστε το κείμενο της διακήρυξης εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ[…]

Περισσότερα »